Utbildning

Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops inom hållbarhet, miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops inom hållbarhet, miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Anpassning sker utifrån era önskemål och behov och genomförs med stort engagemang. Våra välutbildade kursledare har pedagogisk erfarenhet, praktisk branschkunskap och förmågan att inspirera. Vi främjar diskussion, aktiverar våra deltagare och tar vara på idéer, tankar och lösningar. Vår ambition är att våra kompetensutvecklingsinsatser ska generera resultat dels genom motiverade medarbetare, dels genom återkoppling i form av nya uppslag till det fortsatta förbättringsarbetet. Öppen utbildning, på plats hos er eller digitalt – Vi erbjuder olika alternativ! Ni väljer det som är bäst för er!

Grundläggande miljöutbildning

Vår grundläggande miljöutbildning genomförs med fokus på deltagarnas kompetens och er verksamhet. Utbildningen omfattar såväl globala som nationella perspektiv, miljölagstiftning, miljöledningssystem och ger en bra grund för det fortsatta miljöarbetet.

Anpassade utbildningar

Vill ni utbilda era interna revisorer samt miljö- och kvalitetssamordnare? Då är detta rätta utbildningen för er! Förutom den grundläggande miljöutbildningen får ni även ta del av anpassad utbildning med kunskap inom revision och revisionsteknik, ledningssystem och integrerade ledningssystem, miljölagstiftning, kemikalier, avfall etc.

Föreläsningar, workshops & seminarier

Önskar ni ny energi eller nya infallsvinklar inom hållbarhet, miljö och kvalitet i er verksamhet? Önskar ni komma vidare i ert utvecklingsarbete? Då är inspirerande föreläsningar och workshops bäst för er! Vi erbjuder även öppna seminarier med olika teman. Håll ögonen öppna när det är dags för dessa!