Om Ecosustain

Vi erbjuder den enkla vägen till ett effektivt ledningssystem inom; kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Inspireras att göra kloka & hållbara val

Ecosustain är ett konsultföretag i Kungälv som erbjuder värdeskapande tjänster och enkla metoder inom hållbar utveckling. Vi erbjuder den enkla vägen till ett effektivt ledningssystem inom; kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi erbjuder även yoga och coaching via Spira Yoga och väver ihop ”Hållbart företagande” och ”Hållbar hälsa”, den hållbara organisationen och den hållbara chefen/medarbetaren.

Vår affärsidé är att inspirera och vägleda våra kunder att göra kloka och hållbara val. Således skapas mervärde för organisationen och människan, vilket bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Varje kund är unik för oss och vi anpassar verktyg och process utifrån kundens behov och önskemål.

Vår inspiration

Vi inspireras och låter oss vägledas av Sveriges miljömål och de Globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Och vårt eget ledningssystem är diplomerat enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas, SUSA Sustainable Standards. Härtill har vi ett nationellt engagemang genom aktivt styrelsearbete i föreningarna SUSA Sustainable Standards (Svensk Miljöbas, Svensk Kvalitetsbas och Hållbara event) samt MIS Miljö- och hållbarhetsrevisorer Sverige. Såklart värnar vi om naturen och djuren och är därför Nordens Ark fadder.
Läs mer här om du vill veta mer om Nordens Ark och hur du kan bidra!

Globala målen

Hållbar utveckling handlar om att skapa balans mellan ekonomisk tillväxt, social utveckling och hänsyn till miljön. De tre dimensionerna är beroende av varandra, men den ekologiska dimensionen sätter gränserna. Sveriges miljömål och de Globala målen för hållbar utveckling är vägledande i arbetet med hållbar utveckling. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
  • Att främja fred och rättvisa
  • Att lösa klimatkrisen

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Fram till år 2030 ska ”Agenda 2030” leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. Egentligen finns det 17 Globala mål, läs här om du vill veta mer om målen och hur du kan bidra! 

Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de Globala målen och beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till, läs här om du vill veta mer om målen och hur du kan bidra!

Vi är allt fler som tar ställning för en hållbar utveckling och väger in dessa frågor vid vardagliga beslut. Medvetenheten och efterfrågan av tjänster för en hållbar utveckling ökar. Genom att införa eller lyfta ert hållbarhetsarbete tar ni inte bara ansvar för en hållbar utveckling – ni är med på resan mot de globala hållbarhetsmålen.

SUSA Sustainable Standards

SUSA Sustainable Standards är en ideell förening som erbjuder kvalitetssäkrade nationella standarder för miljö- och kvalitetsdiplomering enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas samt hållbarhetsanpassade event. SUSA utvecklar och förvaltar standarder och metoder med visionen – ”Standarder för en hållbar framtid”. Föreningen består av medlemmar både från den privata och offentliga sektorn. Utfärdare och dess metoder samt revisorer godkänns av föreningen. Ecosustain är medlem i föreningen är godkänd revisor och utfärdare av diplom.  

Historik:
Den första versionen av Miljödiplomeringen startades i Göteborg i samband med friidrotts VM 1995. Efter flera års samarbeten mellan städer, kommuner och organisationer för att ta fram en nationell standard startades Svensk Miljöbas år 2005, med syfte att verka för hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Svensk kvalitetsbas startades 2015 för att möta små och medelstora verksamheters behov av ett kvalitetssäkrat ledningssystem för; ökad kundnöjdhet och tydlig intern struktur, minskade risker och tillvaratagande av möjligheter samt bidragande till den strategiska inriktningen. År 2021 var tiden mogen för de två föreningarna Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas att slås ihop under namnet SUSA – Sustainable Standards med den gemensamma visionen – Standarder för en hållbar framtid.

MIS

MIS står för Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige och är en ideell förening med mål om att verka för en kompetent och ändamålsenlig revision mot i första hand miljöområdet men också mot andra perspektiv inom hållbarhet som socialt ansvarstagande, kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. Vi är godkända MIS-revisorer.
I dagens samhälle och den värld vi lever i finns en stor enighet om att vi alla behöver vara delaktiga och skapa en mer hållbar framtid. Jag tror att alla små steg varje dag gör skillnad, både det man gör på arbetet och privat har betydelse för miljön och allas vår gemensamma framtid! Alla kan bidra till en hållbar värld!

Revisioner & Diplomering

Vi erbjuder den enkla vägen till ett effektivt ledningssystem inom miljö-, kvalitet och arbetsmiljö enligt standarderna ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 och FR2000 samt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Vi genomför certifieringsrevisioner åt ett av Sveriges certifieringsorgan och erbjuder ett helhetskoncept för Miljö- och kvalitetsdiplomering med värdeskapande och enkla metoder för små och medelstora verksamheter. Metoderna är godkända enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas av Sustainable Standards och förutom att vi utfärdar diplom, är vi också godkända revisorer och genomför utbildningar under resans gång. Till detta erbjuder vi också vägledning och tredjepartsrevisioner i samband med eventdiplomering.