Rådgivning

Vi erbjuder konsultstöd eller samordnare på plats i er organisation eller i ert byggprojekt, utifrån era behov.

Rådgivning

Ständigt ökad medvetenhet och krav från omvärlden medför många gånger ett ökat behov av spetskompetens inom hållbarhet, miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Behöver ni extra resurser eller kompetens att driva och utveckla ert arbete? Vi hjälper er.

Vi erbjuder konsultstöd eller samordnare på plats i er organisation eller i ert byggprojekt, utifrån era behov. Och vi besitter en lång erfarenhet av verksamhetsstyrning samt miljö- och hållbarhetssamordning i byggprojekt och erbjuder professionell spetskompetens. Ecosustain vill inspirera och motiverar er i utvecklingsarbetet och fyller på med ny energi när det behövs.

Konsult på plats i er organisation

Som inhyrd konsult till er organisation sätter ni ramarna för vårt uppdrag. Det kan innebära att driva, utveckla och följa upp ert hållbarhetsarbete och ledningssystem samt hålla dokumentation aktuell, genomföra interna revisioner och lagefterlevnadskontroller, stöd i myndighetskontakter, egenkontroll och miljörapportering enligt miljöbalken, genomföra utbildning och informationsinsatser etc.

Miljö- & hållbarhetssamordnare i byggprojekt

Allt fler aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen intresserar sig för att höja byggnaders miljöprestanda, både vid nyproduktion och renovering, men även i befintliga fastighetsbestånd. Miljöstyrning handlar om att göra rätt från början och genom hela byggprocessen, från idé till rivning. Vi hjälper beställaren att utforma projektspecifika miljömål som formuleras till praktiska miljökrav i ett miljöprogram, vilket fungerar som en styrande handling för projektörer, konsulter och entreprenörer. Samordning och uppföljning sker genom bland annat möten, revisioner och miljöronder på plats. Genom att ha engagerade miljösamordnare med bred kunskap får ni god styrning i ert byggprojekt och minimerar miljörisker som följd. Har ni behov av extern kompetens eller resurser?