Områden

Ecosustain arbetar med ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö för ett hållbart företagande.

 

Områden

Certifiering / Diplomering skapar effektiva företag och organisationer och visar att ni arbetar kontinuerligt med förbättring. Det hjälper er att utnyttja tid och resurser på bästa möjliga sätt, stöttar medarbetarna i deras dagliga arbete och gör att ni lättare kan möta kundernas förväntningar på era produkter och tjänster.

Kvalitet

Kvalitetsarbetet handlar om att säkerställa och leva upp till kundernas förväntningar och samtidigt minimera onödiga kostnader och resursslöseri. Med ett kvalitetsledningssystem kan ni uppnå just detta.

Vi vägleder er i uppbyggnad och vidareutveckling i ert kvalitetsarbete så ni kan kvalitetssäkra er verksamhet genom ett ledningssystem enligt ISO 9001, FR2000, Svensk Kvalitetsbas.

Såklart hjälper vi er att hitta era styrkor och de delar ni behöver förbättra och effektivisera. Tillsammans går vi igenom processer och arbetssätt som är viktiga för verksamheten.

Miljö

Ett effektivt miljöledningssystem bidrar både till ökad miljöprestanda och ekonomiska besparingar. Vet ni vilka miljökrav som ställs på er verksamhet och vad de innebär? Eller behöver ni ta reda på det?

Vi vägleder er i arbetet och tar fram miljöförbättrande åtgärder och bollar idéer kring minskad miljöpåverkan.

Utöver det så hjälper vi er med allt som behövs för att skapa och utveckla ett miljöledningssystem enligt ISO 14001, FR2000 eller Svensk Miljöbas som är anpassat utefter er verksamhet.

Arbetsmiljö

Har ni rätt förutsättningar för att vara en trivsam, säker och trygg arbetsplats?

Certifiera er enligt ISO 45001 eller FR2000 och säkerställ efterlevnad av krav som ställs enligt arbetsmiljölagen.

Vi vägleder er att se vad som gäller för just er verksamhet och att lägga grunden till ett bra arbetsmiljöarbete.