Ecosustain

Vägen till hållbart företagande

Vill ni öka er framgång och affärsnytta med miljövinst? Vidareutveckla och strukturera ert hållbarhetsarbete? Inspireras och motiveras ytterligare på resan? Vi erbjuder värdeskapande tjänster som gör er organisation mer hållbar. Är ni redo att lyfta ert hållbarhetsarbete? Då är ni varmt välkomna till oss på Ecosustain!

Hållbar utveckling
Miljö & kvalitet

Ecosustain är ett konsultföretag i Kungälv och vi erbjuder tjänster inom; hållbar utveckling, miljö och kvalitet….Våra kunder finns både i omnejd och i övriga delar av Sveriges rike. Lång erfarenhet av både privata och offentliga organisationer samt stora som mindre organisationer inom flera olika branscher och byggprojekt…. Vi erbjuder även Sensing yoga och Coaching för organisationer och med fokus på hållbar hälsa, genom Spira Yoga och Coaching. Väver ihop den hållbara organisationen och den hållbara chefen/medarbetaren…

I dagens samhälle och den värld vi lever i finns en stor enighet om att vi alla behöver vara delaktiga och skapa en mer hållbar framtid. Vi erbjuder värdeskapande metoder och ett helhetskoncept för Miljö- och kvalitetsdiplomering till små och medelstora verksamheter. Metoderna är godkända av Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas och förutom att vi utfärdar diplom, är vi också godkända revisorer och genomför utbildningar under resans gång. Till detta erbjuder vi också Miljödiplomering av event samt stöd vid uppbyggnad och utveckling av miljö- och / eller kvalitetsledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi genomför även certifieringsrevisioner åt ett av Sveriges certifieringsorgan.

Våra tjänster

Miljö- och kvalitetsledning

Att införa eller utveckla miljö- och kvalitetsanpassningar i en organisation kan vara både roligt och omvälvande. Syftet är att genom små steg identifiera och arbeta med att minska miljöpåverkan och kvalitetssäkra produkter/tjänster. Som ett kvitto erhålls diplom från godkänd utfärdare av Svensk Miljöbas eller Svensk Kvalitetsbas eller certifikat från ett certifieringsorgan, vilket visar engagemanget för omvärlden och logotyper kan även användas i marknadsföringen. Vi vägleder er i den riktning ni önskar vid införande och utveckling av ledningssystem anpassade utifrån era behov.

Revision

Uppföljning genom exempelvis revision är A och O för att ett lyckat miljö- och kvalitetsarbete ska leva länge och vara trovärdigt. Vi har godkända och kvalificerade revisorer med stor erfarenhet av genomförande av revisioner, såväl interna som externa tredjepartsrevisioner. Härtill är vi även MIS-godkända revisorer. Fokus i våra revisoner är att skapa ett mervärde för er organisation. Vi granskar era flöden, bekräftar era styrkor, ger förbättringsförslag samt eventuella avvikelser som ett led i utvecklingsarbetet. Vi har erfarenhet inom flera olika branscher såsom bland annat; bygg- och fastighet, hälsa och sjukvård, tjänsteföretag och tillverkande verksamheter. Stora som små organisationer, privata som offentliga. 

Lagbevakning och 
periodisk besiktning

Vi vet att det finns många lagar och krav att förhålla sig till. Förutom att vi hjälper er att identifiera lagar och andra bindande krav som ni berörs av, håller vi er informerade om ändringar och nyheter samt bedömer efterlevnaden genom lagrevision så att ni kan känna er trygga med att ni tar ert ansvar. Härtill genomför vi periodisk besiktning av miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken, i syfte att ge underlag för tillsynsmyndighetens bedömning om verksamheten bedrivs drivs och underhålls optimalt ur miljösynpunkt i enlighet med aktuell miljölagstiftning och tillståndsvillkor.

Utbildning och kompetensutveckling

Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops inom hållbarhet, miljö- och kvalitet. Anpassning sker utifrån era önskemål och behov och genomförs med stort engagemang. Våra välutbildade kursledare har pedagogisk erfarenhet, praktisk branschkunskap och förmågan att inspirera. Vi främjar diskussion, aktiverar våra deltagare och tar vara på idéer, tankar och lösningar. Vår ambition är att våra kompetensutvecklingsinsatser ska generera resultat dels genom motiverade medarbetare, dels genom återkoppling i form av nya uppslag till det fortsatta förbättringsarbetet.

Konsult på plats eller miljö- och hållbarhetssamordnare i ert byggprojekt

Ständigt ökad medvetenhet och krav från omvärlden medför många gånger ett ökat behov av spetskompetens inom hållbarhet, miljö och kvalitet. Behöver ni extra resurser eller kompetens att driva och utveckla ert arbete? Lugn, vi hjälper er.

Vi erbjuder konsultstöd eller samordnare på plats i er organisation eller i ert byggprojekt, utifrån era behov. Vi har lång erfarenhet av verksamhetsstyrning samt miljö- och hållbarhetssamordning/certifiering i byggprojekt och erbjuder professionell spetskompetens. Vi inspirerar och motiverar er i utvecklingsarbetet och fyller på med ny energi när det behövs.

Globala målen

Vad är det egentligen de ”Globala målen”? Jo, de är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens alla länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Fram till år 2030 ska ”Agenda 2030” leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling.

Egentligen finns det 17 Globala mål, läs här om du vill veta mer om målen och hur du kan bidra!

Sveriges miljömål

Sveriges 16 miljökvalitetsmål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen och beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till, läs här om du vill veta mer om målen och hur du kan bidra!

Svensk miljöbas och Svensk Kvalitetsbas

Svensk miljöbas och Svensk Kvalitetsbas är ideella föreningar som förvaltar, utvecklar och kvalitetssäkrar de nationella standarderna för Miljö- och Kvalitetsdiplomering för organisationer och event. Utfärdare och dess metoder samt revisorer godkänns av föreningarna. Svensk Miljöbas grundades av flera års samarbeten mellan städer, kommuner och organisationer med stort miljöansvar. Idag består föreningen av medlemmar både från den privata och offentliga sektorn. Svensk miljöbas syfte är att verka för hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Svensk kvalitetsbas startades för att möta små och medelstora verksamheters behov av ett kvalitetssäkrat ledningssystem som skapar förutsättningar för; ökad kundnöjdhet och tydlig intern struktur, minskade risker och tillvaratagande av möjligheter samt bidragande till den strategiska inriktningen.
MiljodiplommiljobasRGB(1)(1)_331
LogotypRityta 4

MIS 

MIS står för Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige och är en ideell förening med mål om att verka för en kompetent och ändamålsenlig revision mot i första hand miljöområdet men också mot andra perspektiv inom hållbarhet som socialt ansvarstagande, kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. Vi är godkända MIS-revisorer.

Jag heter Maria