Vägen till hållbart företagande

» Vill ni öka er framgång och affärsnytta med miljövinst? 
» Säkerställa kundkrav och förenkla vid upphandling?
» Vidareutveckla och strukturera ert hållbarhetsarbete?
» Men också inspireras och motiveras ytterligare på resan?

För oss är varje kund unik och vi erbjuder därför värdeskapande tjänster och enkla metoder som gör er organisation mer hållbar. Så, är ni redo att lyfta ert hållbarhetsarbete? Varmt välkomna till oss på Ecosustain!

Den enkla vägen till ett effektivt ledningssystem

Om Ecosustain

Ecosustain är ett konsultföretag i Kungälv och vi erbjuder tjänster inom ledningssytem, lagar, revision, utbildning och rådgivning. 

Våra kunder finns både i närområdet men också i övriga delar av Sverige. Vi har lång erfarenhet av både privata och offentliga organisationer samt stora och mindre organisationer inom flera olika branscher.

Kvalitet

Kvalitetsarbetet handlar om att säkerställa och leva upp till kundernas förväntningar och samtidigt minimera onödiga kostnader och resursslöseri. Med ett kvalitetsledningssystem kan ni uppnå just detta.

Vi vägleder er i uppbyggnad och vidareutveckling i ert kvalitetsarbete så ni kan kvalitetssäkra er verksamhet genom ett ledningssystem enligt ISO 9001, FR2000, Svensk Kvalitetsbas.

Såklart hjälper vi er att hitta era styrkor och de delar ni behöver förbättra och effektivisera. Tillsammans går vi igenom processer och arbetssätt som är viktiga för verksamheten.

Miljö

Ett effektivt miljöledningssystem bidrar både till ökad miljöprestanda och ekonomiska besparingar. Vet ni vilka miljökrav som ställs på er verksamhet och vad de innebär? Eller behöver ni ta reda på det?

Vi vägleder er i arbetet och tar fram miljöförbättrande åtgärder och bollar idéer kring minskad miljöpåverkan.

Utöver det så hjälper vi er med allt som behövs för att skapa och utveckla ett miljöledningssystem enligt ISO 14001, FR2000 eller Svensk Miljöbas som är anpassat utefter er verksamhet.

Arbetsmiljö

Har ni rätt förutsättningar för att vara en trivsam, säker och trygg arbetsplats?

Certifiera er enligt ISO 45001 eller FR2000 och säkerställ efterlevnad av krav som ställs enligt arbetsmiljölagen.

Vi vägleder er att se vad som gäller för just er verksamhet och att lägga grunden till ett bra arbetsmiljöarbete.

Våra tjänster

Ledningssystem

Kvalitetssäkra produkter och tjänster samt kundnöjdhet. Minska miljöpåverkan och samtidigt  trygga upp arbetsmiljön.

Lagar

Skapa en trygg efterlevnad av relevanta lagar för just er verksamhet.

Revision

Ger er underlag för vidare förbättring och utveckling.

Utbildning

Engagera och inspirera er i utvecklingsarbetet. Fylla på med ny energi och kunskap där det behövs.

Rådgivning

Ge stöd och resurser åt att driva och utveckla ledningssystemet och kommunicera med myndigheter

Jag heter Maria

Och jag tror att alla små steg varje dag gör skillnad! Både det jag gör på jobbet och som privatperson har betydelse för en hållbar utveckling och allas vår gemensamma framtid! Precis alla kan bidra till en hållbar värld!

Om ni är redo att lyfta ert hållbarhetsarbete, så är jag redo att inspirera och vägleda er på resan!

 

_DSC6206-Redigera