Lagar

Ecosustain hjälper er att identifiera lagar och hålla er uppdaterade om ändringar så att ni kan känna er trygga.

Lagar

Ja, vi vet att det finns många lagar och krav att förhålla sig till. Förutom att vi hjälper er att identifiera lagar och andra bindande krav som ni berörs av. Så håller vi er informerade om ändringar och nyheter samt bedömer efterlevnaden genom lagrevision så att ni kan känna er trygga med att ni tar ert ansvar.

Härtill genomför vi periodisk besiktning av miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. I syfte att ge underlag för tillsynsmyndighetens bedömning om verksamheten bedrivs och underhålls optimalt ur miljösynpunkt i enlighet med aktuell miljölagstiftning och tillståndsvillkor.

Laglista & lagefterlevnadskontroll

Mycket att hålla koll på? Vi hjälper er att identifiera de miljö- och arbetsmiljölagar och andra bindande krav ni berörs av. Och att bevaka nya eller ändrade krav för att kontrollera efterlevnaden genom lagrevision. Varje del sammanställs i en tydlig och överblickbar sammanfattning som beskriver de krav som ställs på just er verksamhet. Vi gör bedömningar av efterlevnad genom lagrevision, på hela eller delar av er verksamhet. Vi arbetar löpande eller gör en engångsinsats för att säkra att er organisation är på banan efter att eventuella brister rättats till.

Ecosustian har även ett samarbete med Lagpunkten som är ett digitalt lagbevakningssystem som hjälper till att hålla ordning på alla laguppdateringar och där lagefterlevnadskontroll görs direkt i systemet.

Periodisk besiktning / förstagångsbesiktning

Verksamhetsutövaren har ansvar att bedriva ett förebyggande och strukturerat miljöarbete samt att minimera påverkan på människors hälsa och miljö. Idag ställer myndigheterna krav på att vissa verksamheter genomför opartiska periodiska besiktningar. Vi genomför sådana opartiska periodiska besiktningar av miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken för bedömning av följsamhet av tillståndsvillkor och miljölagar samt egenkontrollens effektivitet. Vi lägger upp en plan tillsammans med verksamhetsutövaren och samråder med tillsynsmyndigheten inför besiktningen för att anpassa inriktning och program. Besiktningen omfattar dokumentgranskning och verifiering genom platsbesök. Bedömningen sammanfattas i ett besiktningsutlåtande som blir underlag för tillsynsmyndighetens bedömning om verksamheten bedrivs drivs och underhålls optimalt ur miljösynpunkt i enlighet med aktuell miljölagstiftning och tillståndsvillkor.