Revision

Vi har godkända och kvalificerade revisorer med stor erfarenhet av revision.

Revision

Uppföljning genom revision är A och O för att ett lyckat hållbarhetsarbete ska leva länge och vara trovärdigt. Vi har godkända och kvalificerade revisorer med stor erfarenhet av revision, såväl interna som externa tredjepartsrevisioner. Härtill är vi även MIS-godkända revisorer. Fokus i våra revisoner är att skapa ett mervärde för er organisation. Vi granskar era flöden, bekräftar era styrkor, ger förbättringsförslag samt eventuella avvikelser som ett led i utvecklingsarbetet. Vi har erfarenhet inom många branscher såsom bland annat; bygg- och fastighet, hälsa och sjukvård, livsmedel, hotell- och restaurang, tjänsteföretag samt tillverkande verksamheter. Stora som små organisationer, privata som offentliga.

Intern revision

Intern revision är ett effektivt verktyg i en organisations ”förbättringsmotor”. Här är vi ert stöd och bollplank vid planering, genomförande och uppföljning.

Tredjepartsrevision

Vi är godkända revisorer av SUSA Sustainble Standards för både Miljö- och kvalitetsdiplomering samt eventdiplomering. Härtill är vi även MIS-godkända revisorer. MIS (Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige)

Certifieringsrevision

Vi är kvalificerade revisorer för både ISO 9001 och ISO 14001 (ISO 45001 på gång) och genomför certifieringsrevisioner åt ett av Sveriges certifieringsorgan.